KIEMELT DOKUMENTUMOK ÉS LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Angol nyelvi mérés eredmények 2021      Az alapítványi 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 

DSK 2020. pályázati beszámoló         JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

HÁZIREND    SZMSZ    PEDAGÓGIAI PROGRAM    KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA    KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA    PANASZKEZELÉS

SZÜLŐI NYILATKOZAT MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA MELLÉ            kétpéldányos változatban innen is nyomtatható

ETIKA - HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

Szakkörre jelentkezés lapja            Szakköri kijelentkező nyilatkozat és kérelem

BENNTARTÓZKODÁSI NYILATKOZATOK         BIZONYÍTVÁNY MÁSODLAT ÜGYINTÉZÉSE ÉS KÉRELEM

Étkezési kedvezményekhez, átutaláshoz szükséges dokumentumok:

A 2020-2021. tanév étkezés befizetéséhez a kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok valamint az átutalásos befizetés igényléséhez szükséges dokumentum letölthető az iskola honlapjáról és a KRÉTA felületről.
- A nagycsaládos kedvezményhez ki kell tölteni a nagycsaládos és a sima kedvezményes nyilatkozatot is, a kettő együtt érvényes: innen is letölthető
- A tartós beteg, az SNI, az RGYK és a nevelésbe vett kedvezményhez - nyilatkozat itt is - kérjük a kitöltött nyilatkozathoz az igazolások csatolását is.
- Átutalásos befizetés igénylésére csak a nyilatkozat kitöltésével van lehetőség.
A fenti dokumentumokat kitöltve, aláírva a csatolt igazolásokkal együtt a GESZ részére az etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjenek a tárgyban feltüntetve „Gulner_Gyermeke neve, osztálya a 2020-21. tanévben_nyilatkozatok étkezéshez” szöveget.

Beiratkozásához szükséges dokumentumok:

- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról - minden esetben kitöltendő! – 3. sz. melléklet, innen letölthető. - Szülők lakcímkártyája csatolandó!

- Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! – 2. sz. melléklet, innen letölthető

- Tanulói adatlap - innen letölthető

- Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

- Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról - minden esetben kitöltendő - innen letölthető

- Hozzájárulási nyilatkozatok - innen letölthető  

- Szülői nyilatkozat sorrendiségről - innen letölthető

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy beiratkozáskor mind a két szülőnek jelen kell lennie,
vagy bírósági végzést kell bemutatni a gondviselő személyéről!

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT 2016:    KEREKES ELEK PÁLYÁZATA    VÉLEMÉNYEZÉSEK    JEGYZŐKÖNYV    OKSIB-HATÁROZAT    ÉRTESÍTÉS

MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS GYERMEKVÉDELMI STRATÉGIÁJA

 


vissza